Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa

Metodologia obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa" jest historycznie najstarszą metodą i jednocześnie najczęściej stosowaną do sprawdzania bezpieczeństwa konstrukcji. Głównymi zaletami tej metody są prostota i klarowność.

Ogólnie ujmując, bezpieczeństwo konstrukcji zapewnione jest poprzez zastosowanie współczynnika bezpieczeństwa:

gdzie:

FS

-

Wyznaczony współczynnik bezpieczeństwa

Xpas

-

Zmienna zapobiegająca zniszczeniu (siła utrzymująca, wytrzymałość, nośność)

Xact

-

Zmienna powodująca zniszczenie (siła przesuwająca, naprężenie)

FSreq

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa

Przy wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa", ani obciążenia ani parametry gruntu nie są redukowane współczynnikami obliczeniowymi.

Szczegółowy opis metody dla poszczególnych programów i typów konstrukcji można znaleźć w następujących rozdziałach: Analiza Ścian i konstrukcje oporowe, Stateczność zbocza, Fundament bezpośredni, Pal, Stateczność zbocza skalnego, Mikropal, Pal CPT, Grupa pali.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.