Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa

Metodologia obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa" jest historycznie najstarszą metodą i jednocześnie najczęściej stosowaną do sprawdzania bezpieczeństwa konstrukcji. Głównymi zaletami tej metody są prostota i klarowność.

Ogólnie ujmując, bezpieczeństwo konstrukcji zapewnione jest poprzez zastosowanie współczynnika bezpieczeństwa:

gdzie:

FS

-

Wyznaczony współczynnik bezpieczeństwa

Xpas

-

Zmienna zapobiegająca zniszczeniu (siła utrzymująca, wytrzymałość, nośność)

Xact

-

Zmienna powodująca zniszczenie (siła przesuwająca, naprężenie)

FSreq

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa

Przy wykonywaniu obliczeń z wykorzystaniem "Współczynnika bezpieczeństwa", ani obciążenia ani parametry gruntu nie są redukowane współczynnikami obliczeniowymi.

Szczegółowy opis metody dla poszczególnych programów i typów konstrukcji można znaleźć w następujących rozdziałach: Analiza Ścian i konstrukcje oporowe, Stateczność zbocza, Fundament bezpośredni, Pal, Stateczność zbocza skalnego, Mikropal, Pal CPT, Grupa pali.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.