Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia sprawdzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi blokami ściany. Pole "Przekrój nad blokiem nr" służy do określenia przekroju, który zostanie poddany weryfikacji. Sprawdzenie na obrót i przesuw wykonuje się identycznie jak dla całej ściany - tarcie pomiędzy blokami materiału oraz spójność materiału, z którego wykonane są bloki definiuje się w ramce "Geometria".

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych przekrojów. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.