Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie (edycja) obciążeń wykonywane jest w oknie dialogowym “Nowe obciążenie (Edycja obciążenia)”. Edycję wykonujemy za pomocą przycisku "Edytuj" lub klikając na liście linijkę z żądanym obciążeniem lewym przyciskiem myszki. 

Każde obciążenie jest przypisywane do stanu obciążeniowego. Stan obciążeniowy wybieramy z listy rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy" umieszczonej nad tabelą.

Ramka "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.