Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Badania dylatometryczne (DMT)

Ramka "Badania DMT" służy do definiowania metody wprowadzania modułu dylatometrycznego do programu. Do wyboru są dwie możliwości - albo definiowanie jako parametr gruntu (poprzez wybór opcji "Definiuj MDMT jako parametr gruntu"), lub poprzez import wyników badania dylatometrycznego (DMT).

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych badań dylatometrycznych (DMT).

Ramka "Badania DMT"

W przypadku, gdy podczas badania dylatometrycznego zmierzona zostanie zerowa wartość modułu dylatometrycznegoMDMT, program umożliwia automatyczną korektę błędnych pomiarów - zamiast wartości zero, w obliczeniach przyjmowana jest średnia arytmetyczna najbliższej górnej i najbliższej

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni).

Dane badań dylatometrycznych DMT można kopiować pomiędzy programami "Fundamenty bezpośrednie", "Ściana analiza", "Pal stabilizujący" oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Uwaga: Ramka ta jest dostępna jedynie w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia", wybrana jest metoda obliczeń "dylatometr DMT" (zakładka "Osiadania").

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.