Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Konsolidacja

Analiza Konsolidacji jest opcjonalnym/uzupełniającym modułem programu MES. W programie MES, możemy włączyć analizę konsolidacji w ramce "Ustawienia" przełączając "Rodzaj obliczeń" na "Konsolidacja".

Definiowanie danych wejściowych ma następujące ograniczenia:

  • nie może być użytkowany tryb "Tunele"
  • w obliczeniach konsolidacji mogą być stosowane tylko niektóre modele materiałowe: model sprężysty, Mohra-Coulomba, Mohra-Coulomba Modyfikowany oraz model Druckera-Pragera
  • obszary aktywne mogą być w pełni definiowane tylko w pierwszej fazie budowy, w następnych fazach dopuszczalne jest tylko aktywowanie obszarów zlokalizowanych powyżej terenu poprzedniej fazy budowy. Niemożliwe jest definiowanie otworów ani wykopów.
  • siatka jest generowana obligatoryjnie z zastosowaniem elementów wielowęzłowych
  • woda gruntowa może być zdefiniowana wyłącznie w pierwszej fazie budowy, z wykorzystaniem tylko dwóch opcji: "Brak wody" lub "ZWG"
  • Elementy belkowe są zawsze nieprzepuszczalne w kierunku poprzecznym. Istnieje jedynie możliwość zdefiniowania dreanżu wzdłuż belki po każdej jej stronie
  • niedostępna jest opcja definiowania przepływów punktowych, przepływ liniowy na krawędziach modelu posiada warunki graniczne wyłącznie w postaci "przepuszczalny" lub "nieprzepuszczalny"

Wprowadzanie danych wejściowych i obliczenia są następujące:

Wyniki analizy prezentowane są w taki sam sposób jak wyniki analizy naprężeń, dodatkowo istnieje możliwość edycji prędkości przepływów wody.

Podstawowe informacje na temat stosowanych rozwiązań numerycznych opisano w rozdziale Numeryczne rozwiązanie konsolidacji.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.