Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł reakcji podłoża według Chadeisson’a

Na podstawie pomiarów konstrukcji ścianek w różnych gruntach i obliczeń przemieszczenia konstrukcji niezbędnego do mobilizacji wartości granicznej parcia biernego R. Chadeisson (1961) i A. Monnet (1994), wyprowadzili wyrażenie do wyznaczenia modułu reakcji podłoża w postaci:

gdzie:

EI

-

sztywność na zginanie konstrukcji [kNm2/m]

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu [kN/m3]

Kp

-

współczynnik parcia biernego gruntu [-]

K0

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu [-]

c'

-

efektywna spójność gruntu [kPa]

Ap

-

współczynnik wpływu spójności (1 - 15) [-]

Literatura:

Chadeisson, R. (1961) Parois continues moulées dans le sols. Proceedings of the 5th European Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering,Vol. 2. Dunod, Paris, 563-568".

K. J. Bakker, A. Bezuijen, W. Broere, E. A. Kwast: Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground: Proceedings of the 5th International Symposium TC28. Amsterdam, the Netherlands, 15-17 June 2005. CRC Press, 2013, pp. 616, ISBN: 0415889138, 9780415889131.

Monnet, A.: Module de réaction, coefficient de décompression, au sujet des paramètres utilisés dans la méthode de calcul élastoplastique, Revue française de Géotechnique, 65, 1994, pp. 67 - 72.

Mitew, M.: Numerical analysis of displacements of a diaphragm wall. Warsaw University of Technology, Poland.

N. M. ILIEŞ, T. A. HULPUȘ, A. POPA: Design of Anchored Walls: The Influence of Design Approaches and Design Methods. Technical University of Cluj Napoca, Faculty of Civil Engineering, Romania, 2010.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.