Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza fundamentu bezpośredniego na przebicie

Program umożliwia analizę fundamentu bezpośredniego ze względu na wytrzymałość na przebicie lub zaprojektowanie wzmocnienia na ścinanie. Krytyczny odcinek obciążony ściskaniem Ucr odległy jest od krawędzi kolumny o jedną połowę szerokości fundamentu. Odcinek obciążany zalecanymi momentami  Mx, My oraz siłą ścinającą Qr wyznaczany jest z:

gdzie:

A

-

pole fundamentu

Q

-

przypisana siła pionowa powstała w słupie

At

-

pole kreskowane na rys.

Wymiarowanie przekroju zbrojenia na ścinanie At

Program oblicza maksymalną siłę ścinającą Qdmax powstałą w krytycznym odcinku, siłą ścinającą przenoszoną w betonie przy braku zbrojenia na ścinanie Qbu, oraz maksymalną siłę dopuszczalną Qmax:

d

gdzie dla: jest: lub inaczej:

Dla Qdmax < Qbu zbrojenie na ścinanie nie jest potrzebne.

Dla Qdmax > Qbu  iQdmax < Qmax należy wprowadzić zbrojenie na ścinanie. Końcowa siła ścinająca wynika z:

gdzie:

Ucr

-

rozpiętość krytycznego przekroju poprzecznego

α

-

kąt haków

As

-

całkowite pole haków w fundamencie

Dla Qdmax > Qmax zbrojenie na ścinanie nie może być zaprojektowane. Należy zatem zwiększyć wysokość przekroju poprzecznego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.