Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sztywna konstrukcja szybu

Obudowa szybu w postaci palisady (lub ściany szczelinowej) jest typowym przykładem szybu o sztywnej konstrukcji obudowy. W tym przypadku, w pierwszej fazie budowy wykonywana jest w gruncie betonowa konstrukcja obudowy, a następnie wykonywany jest wykop. Ze względu na znikomą deformację sztywnej konstrukcji szybu parcie gruntu oddziałujące na ściany szybu równe jest parciu spoczynkowemu gruntu. Teoretyczne podstawy tego zagadnienia zostały szczegółowo opisane przez Y. M. i Y. Y. Hu (2005). Obciążenie sztywnego szybu opisuje się za pomocą następującego równania:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

h

-

głębokość przekroju

q

-

wartość obciążenia

cef

-

wytrzymałość na ścinanie gruntu

gdzie:

r0

-

promień szybu

φef

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

stosunek zagłębienia szybu h do promienia szybu r0

Literatura:

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.