Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Teoria liniowa (Poulos)

Analizę granicznej krzywej obciążeniowej (zależność obciążenie -osiadanie) dla pali pojedynczych lub grupy pali oparto na rozwiązaniu opisanym w książce H.G. Poulosa i E.H. Davisa - Pile Foundations Analysis and Design (1980); opiera się ono na teorii sprężystości i modyfikacjach wynikających z badań in-situ. Podłoże gruntowe charakteryzowane jest wobec tego za pomocą modułu sprężystości (odkształcenia) E i współczynnika Poissona ν. Metoda pozwala na tworzenie krzywych obciążeń granicznych (zależności obciążenie-osiadanie) dla fundamentów palowych (pali pojedynczych i grup pali).

Podstawowymi parametrami wprowadzanymi do analizy są nośność podstawy pala Rbu oraz nośność pobocznicy pala Rsu. Graniczna nośność fundamentu palowego, względnie graniczne obciążenie wyznacza się ze wzoru Pu = Rsu + Rbu. Wartości te uzyskuje się w programie na podstawie analizy nośności pionowej pala pojedynczego lub grupy pali i są zależne od wybranych przez użytkownika metod obliczeniowych. Przyjmuje się założenie, że wszystkie współczynniki częściowe w analizie mają wartość 1.0, tak więc wartość wynikowego oporu jest większa niż wartość uzyskana z analizy rzeczywistej nośności.

Wykreślanie granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie) fundamentu palowego według Poulos'a

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5, pp. 71 - 108.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.