Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Teoria liniowa (Poulos)

Analizę granicznej krzywej obciążeniowej (zależność obciążenie -osiadanie) dla pali pojedynczych lub grupy pali oparto na rozwiązaniu opisanym w książce H.G. Poulosa i E.H. Davisa - Pile Foundations Analysis and Design (1980); opiera się ono na teorii sprężystości i modyfikacjach wynikających z badań in-situ. Podłoże gruntowe charakteryzowane jest wobec tego za pomocą modułu sprężystości (odkształcenia) E i współczynnika Poissona ν. Metoda pozwala na tworzenie krzywych obciążeń granicznych (zależności obciążenie-osiadanie) dla fundamentów palowych (pali pojedynczych i grup pali).

Podstawowymi parametrami wprowadzanymi do analizy są nośność podstawy pala Rbu oraz nośność pobocznicy pala Rsu. Graniczna nośność fundamentu palowego, względnie graniczne obciążenie wyznacza się ze wzoru Pu = Rsu + Rbu. Wartości te uzyskuje się w programie na podstawie analizy nośności pionowej pala pojedynczego lub grupy pali i są zależne od wybranych przez użytkownika metod obliczeniowych. Przyjmuje się założenie, że wszystkie współczynniki częściowe w analizie mają wartość 1.0, tak więc wartość wynikowego oporu jest większa niż wartość uzyskana z analizy rzeczywistej nośności.

Wykreślanie granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie) fundamentu palowego według Poulos'a

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5, pp. 71 - 108.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.