Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do definiowania podstawowych "Ustawień" programu, takich jak normy i teorie stosowane w obliczeniach, sposób zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji czy poszczególne współczynniki obliczeniowe.

Program zawiera nie tylko predefiniowane Ustawienia podstawowe dla poszczególnych krajów, ale również umożliwia stworzenie własnych Ustawień użytkownika, które mogą być zapisywane i wykorzystywane w późniejszych obliczeniach we wszystkich programach GEO5.

Przycisk "Wybierz" umożliwia dokonanie wyboru wcześniej utworzonego Ustawienia z "Listy ustawień".

Przycisk "Administrator ustawień" otwiera okno dialogowe "Administrator", w którym możliwe jest przeglądanie i modyfikowanie poszczególnych Ustawień. W tym miejscu użytkownik będzie mógł także zidentyfikować ustawienia widoczne na Liście ustawień. Dane z Administratora ustawień mogą być eksportowane i importowane.

Za pomocą przycisku "Dodaj do administratora" możliwe jest tworzenie ustawień własnych użytkownika, które są następnie dodawane do Administratora ustawień.

Przycisk "Edytuj" pozwala na szybką wizualizację oraz edycję bieżącego Ustawienia w użytkowanym programie. Modyfikacja dowolnego parametru zmienia status (nagłówek) Ustawiania na "definiowanie dla bieżącego zadania". Poszczególne obliczenia są następnie przeprowadzane z wykorzystaniem tego lokalnego ustawienia. Jeśli użytkownik zdecyduje, że bieżące ustawienie będzie również właściwe dla innych zadań, może dodać je do "Administratora ustawień" poprzez wciśnięcie przycisku "Dodaj do administratora".

Ustawienie "Zdefiniowane dla bieżącego zadania" jest zwykle tworzone w przypadku importu starszych danych.

Ustawień parametrów analizy należy dokonać w zakładce "Materiały i normy".

W ramce tej dokonuje się wyboru rodzaju badania (CPT, SPT, PMT) stosowanego do analizy nośności i osiadnia. Stosownie do wyboru badania polowego, wyświetlana jest następnie ramka "Badania CPT", "Badania SPT" lub "Badania PMT".

W przypadku badań CPT, należy także dokonać wyboru metody analizy nośności (Meyerhof, Schmertmann, Skempton).

Jeśli zastosowana jest metoda Meyerhofa (Badania CPT lub Badania SPT), wówczas ramki "Profil", "Grunty" oraz "Przyporządkowanie" nie są wyświetlane. Wszystkie obliczenia wykonywane są wyłącznie z wykorzystaniem badań polowych.

For horizontal bearing capacity the type of analysis is selected (drained conditions, undrained conditions).

W ramce Ustawienia można również zdecydować czy chcemy, aby liczone były osiadania i/lub przeprowadzona klasyfikacja gruntów.

Ramka "Ustawienia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.