Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Swobodne obciążenie powierzchniowe

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń powierzchniowych. Każde swobodne obciążenie powierzchniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego, a zdefiniowane przy użyciu punktów, może uzyskać dowolny kształt i lokalizację na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń powierzchniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia powierzchniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe"

Okno dialogowe "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.