Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

EN 1998-5 Oddziaływania sejsmiczne

W przypadku gdy obliczenia prowadzone są według PN-EN 1998-5:2005 (U) ”Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne”, a współczynniki kh oraz kv nie pochodzą z badań in situ, konieczne jest zdefiniowanie ręczne tych parametrów w następujący sposób:

gdzie:

α

-

stosunek obliczeniowego przyspieszenia gruntu typu A względem przyspieszenia ziemskiego (ag / g)

S

-

współczynnik do gruntu zdefiniowany w EN 1998-1:2004, rozdział 3.2.2.2

R

-

współczynnik do wyznaczania współczynnika sejsmicznego przyspieszenia poziomego - por. tab.

dla:

w innych:

Typ obudowy

R

Swobodne ściany oporowe, w których można dopuścić przemieszczenie do dr = 300αS (mm)

2

Swobodne ściany oporowe, w których można dopuścić przemieszczenie do dr = 200αS (mm)

1,5

Zginane ściany żelbetowe, kotwione lub rozpierane, żelbetowe ściany posadowione na pionowych palach, ograniczone ściany podziemia i przyczółki mostowe

1

Szczegółowy opis można znaleźć w normie EN 1998-5: rozdział 7.3.2.2 Oddziaływania sejsmiczne.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.