Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Plastyczność

Okno dialogowe Plastyczność służy do ustawiania parametrów kierujących procedurą aktualizacji naprężenia.

Parametr Tolerancja błędu powrotu do powierzchni plastyczności wskazuje tolerancję spełniającą wybrany warunek zniszczenia. Przy założeniu nieliniowego wzmocnienia/osłabienia, tak jak w przypadku modyfikowanego modelu cam clay, mapowanie powrotu naprężenia wymaga zastosowania procesu iteracji.

Maksymalna dozwolona liczba iteracji jest wtedy wyrażona za pomocą parametru Maksymalna liczba iteracji dla jednego kroku plastycznego. W przypadku stosowania sztywno-plastycznej wersji modelu Mohra-Coulomba, Druckera-Pragera lub modyfikowanego modelu Mohra-Coulomba, parametry te nie mają zastosowania.

Zalecane jest stosowanie wartości ustawionej domyślnie, która widoczna jest na rysunku.

Parametry kierujące mapowaniem powrotu naprężenia

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.