Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wpływ rys rozciąganych

Program umożliwia uwzględnienie wpływu rys rozciąganych, które występują na powierzchni gruntu i są wypełnione wodą h. Jedynym parametrem wejściowym jest głębokość rys rozciąganych. Wpływ rys jest uwzględniany przy obliczaniu sił normalnych i ścinających w przekrojach powierzchni poślizgu zawierającej rysy - w przekroju z rysami rozciąganymi, parametry wytrzymałości na ścinanie są ustawione na zero (c = 0, φ = 0). Następnie, siła pozioma F na skutek obecności wody w rysie rozciąganej wprowadzana jest do analizy (patrz rysunek):

Wpływ rys rozciąganych

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.