Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Administrator

Administrator Ustawień jest głównym narzędziem do zarządzania poszczególnymi "Ustawieniami" lub "Szablonami". W szczególności umożliwia użytkownikowi:

  • określić widoczność Ustawień (Szablonów) na "Liście ustawień (Liście szablanów badań)" (poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Widoczne")
  • określić Ustawienia (Szablony) domyślne dla nowych plików bieżącego programu (kolumna "Domyślne")
  • zobaczyć Ustawienia (Szablony) podstawowe wybrane w danym momencie (dostępne poprzez przyciśnięcie przycisku "Edytuj")
  • dodać Ustawienia (Szablony) własne (przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowe ustawienia" z kopią aktualnie wybranego Ustawienia / Szablonu
  • edytować zdefiniowane Ustawienia (Szablony) własne użytkownika (przyciskając przycisk "Edytuj")
  • usuwać Ustawienia (Szabolny) własne użytkownika (przyciskając przycisk "Usuń").

Dodatkowo, Administrator Ustawień umożliwia eksport i import Ustawień (Szablonów) przechowywanych na dysku.

Widoczność lub ustawienia domyślne (szablony) mogą być wybierane za pomocą myszki lub poprzez przyciśnięcie klawisza Spacji (dotyczy wyboru Widoczności) lub klawisza Shift+Spacji (dotyczy wyboru ustawień Domyślnych).

Okno dialogowe "Administrator"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.