Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy

Ramka "Kotwy"  zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie kotew odbywa się w oknie dialogowym "Nowe kotwy". Zdefiniowane kotwy można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów

Okno dialogowe służy do definiowania położenia kotwy (początek x, z), jej długości wolnej l i kąta nachylenia α, rozstawu pomiędzy kotwami b, przesunięcia rzędu kotew bs oraz wstępnej siły sprężającej F. Początek kotwy jest zawsze dowiązany do terenu (powierzchni). Wszystkie definiowane parametry można modyfikować wyłącznie w fazie budowy, w której kotew została wprowadzona do modelu. W kolejnych fazach program umożliwia jedynie zmianę wartości siły sprężającej (poprzez wybranie opcji "Sprężenie kotwy").

Oddziaływanie kotew w obliczeniach zostało szczegółowo opisane w teoretycznej części pomocy. 

Ramka "Kotwy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.