Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Punkty terenu

Współrzędne punktów terenu definiuje się w ramce "Punkty terenu". Okno dialogowe "Nowe punkty terenu" służy do dodawania nowych punktów.

Jeśli dodawane są nowe punkty terenu do wygenerowanego wcześniej modelu, wysokości punktów (rzędne) Z wyznaczane są przez program automatycznie. Można dodać tylko jeden punkt do jednych współrzędnych X, Y.

Ramka "Punkty terenu"

Model terenu generowany jest zawsze po każdym dodaniu dowolnego punktu.

Punkty można równiez importować w różnych formatach wykorzystując przycisk "Importuj".

Program umożliwia import nielimitowanej liczby danych (punktów, krawędzi), ale generacja modelu o bardzo dużej liczbie punktów czy krawędzi może być bardzo czasochłonna i zwykle jest zbędna. Na przykład, importowanie krawędzi z linii konturowych nie jest zalecane; import wyłącznie punktów powierzchni daje dobre wyniki.

W przypadku, gdy dane obejmują ponad 1000 punktów lub ponad 100 krawędzi, wyświetlane jest okno dialogowe redukcji importowanych danych. Po zastosowaniu redukcji, wyświetlana jest nowa liczba punktów lub krawędzi zgodna ze zdefiniowaną minimalną odległością między punktami. Program uśrednia punkty, które są bliżej niż wprowadzona odległość. Aby praca przebiegała płynnie zaleca się import maksymalnie 10 000 punktów.

Redukcja importowanych danych

Podczas importu krawędzi redukcja liczby punktów nie jest możliwa w ogóle.

Wizualizację rysunku na ekranie można modyfikować w zakładce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.