Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Punkty terenu

Współrzędne punktów terenu definiuje się w ramce "Punkty terenu". Okno dialogowe "Nowe punkty terenu" służy do dodawania nowych punktów.

Jeśli dodawane są nowe punkty terenu do wygenerowanego wcześniej modelu, wysokości punktów (rzędne) Z wyznaczane są przez program automatycznie. Można dodać tylko jeden punkt do jednych współrzędnych X, Y.

Ramka "Punkty terenu"

Model terenu generowany jest zawsze po każdym dodaniu dowolnego punktu.

Punkty można równiez importować w różnych formatach wykorzystując przycisk "Importuj".

The program allows us to import an unlimited amount of data (points, edges), but the generation of the model with a very high number of points or edges can be time demanding and usually is unnecessary. For example, the import of edges from the contour lines is not recommended; the import of surface points only gives good results.

In the case that data contains more than 1000 points or 100 edges, the dialog window for the reduction of imported data is displayed. Using reduction, a new number of points or edges is shown according to the entered minimum distance between points. The program averages points which are nearer than input distance. For fluent work, it is recommended to import maximally 10 000 points.

Reduction of imported data

When importing edges, it is not possible to reduce the number of points at all.

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.