Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza

Ramka "Analiza" służy do przeprowadzenia analizy oraz do prezentacji wyników. Analiza jest prowadzona metodą elementów skończonych z zastosowaniem podłoża Winklera-Pasternaka. Dla jednego zadania można wykonać kilka analiz wraz z prezentacją wyników. Informacja o wykonanych obliczeniach jest prezentowana w prawym górnym rogu ramki. Jeżeli parametry obliczeniowe ulegną zmianie, niezbędne jest powtórzenie analizy, które uruchamiamy przyciskiem "Oblicz". 

Jeśli parametry podłoża gruntowego obliczane są z profilu geologicznego, to z listy rozwijanej należy wybrać opcję "Kombinacja charakterystyczna do obliczeń podłoża". 

Lista rozwijana "Wyniki" służy do definiowania kombinacji SNG lub SGU (możliwe obwiednie kombinacji stanów obciążeniowych), dla których wyniki będą wyświetlane na ekranie. 

Dolna część okna służy do określenia, które zmienne będą wizualizowane na ekranie (Przemieszczenia, Siła ścinająca, Moment,...) oraz sposób ich prezentacji.

Ramka "Analiza"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.