Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

NF P94-261 (PMT)

To rozwiązanie dla gruntów spoistych i niespoistych wykorzystuje teorię z normy francuskiej NF P94-261, gdzie bearing nośność podłoża gruntowego jest opisana wzorem:

Zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczenstwa FS = 3 przy wyznaczaniu nośności podłoża z wykorzystaniem tej metody.

Gdzie:

Rd

-

nosność podłoża gruntowego

p*le

-

ekwiwalentne parcie graniczne netto

kp

-

współczynnik do nośności

iδ

-

współczynnik do nachylenia siły

ig

-

współczynnik do nachylenia terenu

Ekwiwalentne parcie graniczne netto ple* jest średnią geometryczną wartości presjometrycznego parcia granicznego od podstawy fundamentu do głębokości hr.

Głębokość hr zależy od obciążenia (obliczeniowe/charakterystyczne), geometrii fundamentu oraz mimośrodowości obciążenia:

obciążenie obliczeniowe

obciążenie charakterystyczne

Ława fundamentowa

Fundament kołowy

Fundament prostokątny

Współczynnik do nośności kp zależy od rodzaju gruntu, geometrii fundamentu (stosunek L/B) oraz głębokości ekwiwalentnej De.

Głębokość ekwiwalentna De wyznaczana jest następująco:

lub:

Wartości pLM,i do wyznaczenia głębokości ekwiwalentnej De mierzone są pomiędzy powierzchnią terenu a podstawą fundamentu.

Jeśli De/B < 2 :

Obliczenie Kp dla fundamentu kołowego, kwadratowego i ławy fundamentowej:

Obliczenie Kp dla fundamentu bezpośredniego (stosunek L/B)

Współczynniki a, b, c, kp0 i kpmax zależą od rodzaju gruntu, zgodnie z tabelą:

Kategoria gruntu

Krzywa zmienności współczynnika nośności

Expression of kp

a

b

c

kp0 (De/B=0)

kpmax

Iły i pyły

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q1

0.20

0.02

1.30

0.80

1.022

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q2

0.30

0.02

1.50

0.80

1.123

Piaski i żwiry

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q3

0.30

0.05

2.00

1.00

1.393

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q4

0.22

0.18

5.00

1.00

1.580

Kreda

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q5

0.28

0.22

2.80

0.80

1.517

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q6

0.35

0.31

3.00

0.80

1.768

Margiel...

Ława fundamentowa (B/L = 0)

Q7

0.20

0.20

3.00

0.80

1.399

Fundament kwadratowy (B/L = 1)

Q8

0.20

0.30

3.00

0.80

1.598

Współczynnik do nachylenia siły iδ is calculated as follows:

Jeśli δd < π/4:

Jeśli δd ≥ π/4:

Literatura:

NF P94-261

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.