Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynniki częściowe

Okno dialogowe "Ustawienia" służy do definiowania współczynników częściowych dla analizy według EN1997.

Lista rozwijana "Podejście obliczeniowe" umozliwia dokonanie wyboru "Podejścia obliczeniowego". W zależności wybranego podejścia okno dialogowe wyświetla współczynniki częściowe do oddzialywań, parametrów gruntowych i oporów, a także współczynniki kombinacyjne do oddziaływań zmiennych.

W części dotyczącej definiowania współczynników do oddziaływań istnieje również możliwość redukcji oddziaływana wody.

"Administrator ustawień" oraz "Lista ustawień" zawierają znaczną liczbę predefiniowanych ustawień dla poszczególnych krajów EU - ustawienia EN 1997 według wybranych załączników krajowych (ZK). W większości krajów, jest zatem zdefiniowane tylko jedno Podejście obliczeniowe zgodnie z załącznikiem krajowym i w odniesieniu do stosowanego programu (rodzaju zagadnienia geotechnicznego). Wiele predefiniowanych ustawień dostępnych jest tylko dla niektórych krajów.

Program umożliwia zdefiniowanie każdego zestawu parametrów cztery razy - dla poszczególnych sytuacji obliczeniowych. Następnie, w obliczeniach, program przyjmuje współczynniki na podstawie sytuacji obliczeniowej wybranej w ramce "Ustawienia fazy".

"Nowe ustawienia” - okno służące do definiowania współczynników cześciowych dla analizy według EN 1997

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.