Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Przyrost parcia gruntu od obciążenia

Przyrost parcia gruntu w gruncie lub skale na skutek obciążenia obliczany jest za pomocą teorii elastycznej podprzestrzeni (Bousinesque'a).

Przyrost parcia gruntu w punkcie wewnątrz gruntu lub skały na skutek nieskończonego obciążenia pasowego uzyskuje się z następującego schematu:

Obliczenia parcia gruntu na skutek nieskończonego obciążenia pasowego

Obciążenie trapezowe jest automatycznie dzielone w programie na odcinki. Poszczególne odcinki traktowane są jako obciążenia pasowe. Powstałe parcie gruntu jest sumą częściowych obciążeń z poszczególnych odcinków.

Przyrost naprężenia na skutek obciążenia skupionego obliczany jest w następujący sposób:

gdzie:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.