Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Korektor definiowanych warstw

Po zakończeniu procesu definiowania lub edycji warstwy, program automatycznie modyfikuje zdefiniowaną warstwę zgodnie z wymaganiami programu, tzn. końcowe punkty dotykają krawędzi modelu lub innych warstw. Automatyczny korektor można w dalszej kolejności wykorzystać do uproszczenia procesu definiowania - np. jeżeli do zdefiniowania warstwy używany jest jeden punkt, wówczas program automatycznie tworzy poziomą warstwę zawierającą ten punkt.

Jeżeli dwie warstwy kolidują ze sobą, wówczas mechanizm korygujący tworzy nowe punkty końcowe bieżącej warstwy. Następnie, punkty te stają się również punktami dotykanej warstwy. Zatem, wszystkie linie poszczególnych warstw zaczynają się i kończą w punkcie.

W przypadku nieprawidłowego wprowadzenia warstwy (patrz poniższy rysunek), warstwa ta nie może być zapisana. W takim przypadku, należy zmodyfikować warstwę lub zatrzymać proces definiowania warstwy za pomocą przycisku "Anuluj".

Poniżej podajemy przykłady funkcji mechanizmu korygującego warstw (prawidłowe i nieprawidłowe definiowanie):

Prawidłowe i nieprawidłowe kształty warstw

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.