Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza prostokątnego przekroju żelbetowego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, jednostronnie zbrojony i obciążony momentem zginającym i normalną siłą ściskającą. Program analizuje przekrój żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych (Art. 5.2.8). Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu na ściskanie wynosi 0,0025. Zbrojenie na ściskanie nie jest uwzględniane.

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest za pomocą następujących wyrażeń (Art. 3.1.4.3, Art. 3.1.4.6):

Interaction diagram N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Zginanie bez siły normalnej

Przekrój jest prostokątny, zbrojony jednostronnie i obciążony momentem zginającym Md.

Dopuszczalny moment wynosi (Art. 5.2.7)

Następnie program sprawdza czy lokalizacja osi neutralnej x mieści się w granicach lokalizacji dopuszczalnej xlim określonej jako (Art. 5.2.7.1):

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu Qbu (Art. 5.3.3, Appendix 9).

gdzie:

dla:

h ≥ 0,3m

is: κq = 1,25

dla:

h > 0,15m

je κq = 1,50

dla:

h < 0,15m

je κq = 1,60

Jeśli graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona wówczas graniczna wytrzymałość na ścinanie Qmax jest sprawdzana (Art. 5.3.2.1).

Następnie, wymagana powierzchnia przekroju zbrojenia wyznaczana jest ze wzoru (Art. 5.3.4):

gdzie (Art. 5.3.5):

Wartość c jest ograniczona następującym wyrażeniem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.