Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stateczność wewnętrzna

Ramka ta umożliwia sprawdzenie wewnętrznej stateczności konstrukcji, zakładając gładką bądź łamaną płaszczyznę poślizgu.

Sprawdzenie stateczności wewnętrznej przeprowadzane jest następująco:

Poszczególne kroki procedury obliczeniowej opisane zostały szczegółowo w części teoretycznej pomocy.

Ramka ta umożliwia również sprawdzenie nośności gwoździ.

Ponadto, w celu wyznaczenia siły w gwoździu, w ramce tej, definiuje się współczynnik redukcji parcia czynnego kn.

Ramka "Stateczność wewnętrzna"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.