Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Rysowanie przekrojów geologicznych

W zakładce "Rysunek" definiuje się to, co chcemy pokazać na rysunku. Można także przeprowadzić eksport stworzonego przekroju geologicznego.

Tryb Rysunek

Definiujemy kolumny kreślenia i lokalizację osi dla każdego badania polowego. Stworzone ustawienia mogą być następnie wykorzystane do wszystkich badań jednego typu, po zaznaczeniu opcji "OK dla wszystkich badań".

Definiowanie opisu badania polowego - kolumny kreślenia

Globalne ustawienia rysunku można edytować w środkowej części okna dialogowego.

Przyciski do definiowania rysunku

Stworzony rysunek można eksportować do formatów PDF, DXF, DWG lub innych wykorzystując przyciski zlokalizowane z prawej strony okna dialogowego. Ważne jest aby wybrać prawidłową wersję formatu eksportu w zależności od docelowego programu CAD.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.