Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie - SO

Ramka "Obciążenie - SO" służy do definiowania poszczególnych stanów obciążenia (tymczasowy, docelowy) oraz obciążenia spowodowanego przez most i płytę przejściową. Analiza obliczeń i wymiarowania całego przyczółku mostu lub jego części przeprowadzana jest zgodnie z określonym rodzajem SO. 

Przy wykonywaniu obliczeń według EN1997 lub LRFD definiowane siły od mostu i płyty przejściowej nie są zwiększane żadnymi współczynnikami częściowymi. Siły należy definiować jako obliczeniowe zgodnie z odpowiednimi normami (EN1990, EN1991).

Nie zdefiniowanie obciążenia w stanie tymczasowym powoduje, że przyczółek jest weryfikowany w danym etapie budowy bez ściany zamykającej i skrzydeł mostu. 

W przypadku stanu docelowego, przyczółek jest obciążany siłą od mostu i płyty przejściowej, a analizowany jest cały przyczółek. 

W celu pełnego policzenia przyczółka, dobrze jest wykorzystać możliwość definiowania wielu faz budowy i definiować w poszczególnych fazach różne stany obciążenia (np. stan tymczasowy, stan docelowy bez obciążenia użytkowego, stan docelowy ze wszystkimi obciążeniami). W poszczególnych fazach można także definiować różne obciążenia, kształty terenu, rodzaje parcia (czynne, spoczynkowe), współczynniki obliczeniowe, itp.

Ramka "Obciążenie - SO"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.