Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wpływ obciążeń sejsmicznych

Program umożliwia uwzględnienie obciążeń sejsmicznych za pomocą dwóch zmiennych - współczynnika przyspieszenia poziomego Kh współczynnika przyspieszenia pionowego Kv.

Współczynnik przyspieszenia jest liczbą bezwymiarową, które reprezentuje przyspieszenie sejsmiczne jako ułamek przyspieszenia grawitacyjnego. Obciążenia sejsmiczne wprowadza się przez siłę sejsmiczną S, która jest wyznaczana poprzez pomnożenie ciężaru skały podlegającego obciążeniu sejsmicznemu (np. blok skalny) przez współczynnik przyspieszenia. Przy założeniu efektów sejsmicznych tylko w kierunku poziomym, wówczas siła sejsmiczna jest wyznaczana przez:

gdzie:

Kh

-

współczynnik przyspieszenia poziomego

W

-

ciężar masywu skalnego

Siła sejsmiczna zawsze działa do środka ciężkości bryły skalnej. Zazwyczaj, rozważane są jedynie obciążenia sejsmiczne w kierunku poziomym. Niemniej jednak, program umożliwia także uwzględnienie kierunku pionowego (za pomocą współczynnika przyspieszenia pionowego Kv). Obciążenia sejsmiczne w obydwu kierunkach są wówczas łączone.

stopień M_C_S

Przyspieszenie poziome

Współczynnik przyspieszenia poziomego

(MSK-64)

[mm/s2]

Kh

1

0,0 - 2,5

0,0 - 0,00025

2

2,5 - 5,0

0,00025 - 0,0005

3

5,0 - 10,0

0,0005 - 0,001

4

10,0 - 25,0

0,001 - 0,0025

5

25,0 - 50,0

0,0025 - 0,005

6

50,0 - 100,0

0,005 - 0,01

7

100,0 - 250,0

0,01 - 0,025

8

250,0 - 500,0

0,025 - 0,05

9

500,0 - 1000,0

0,05 - 0,1

10

1000,0 - 2500,0

0,1 - 0,25

11

2500,0 - 5000,0

0,25 - 0,5

12

> 5000,0

> 0,5

Wartości współczynnika Kh odpowiadają poszczególnym stopniom trzęsienia ziemi według skali M-C-S

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.