Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kryterium konwergencji

Aby zapewnić skuteczność strategii rozwiązania przyrostowego opartego o jedną z metod iteracyjnych należy wybrać odpowiednie kryteria (wstępne ustawienie wartości tolerancji dla osiągnięcia równowagi) dla zakończenia procesu iteracji.

Proszę zauważyć, że luźne kryteria konwergencji mogą prowadzić do niedokładnych wyników, podczas gdy zbyt niskie tolerancje konwergencji mogą skutkować nieuzasadnionym wzrostem kosztów obliczeniowych potrzebnych do uzyskania wyników o nadmiernym stopniu dokładności.

W programie, konwergencja jest sprawdzana pod kątem zmiany przyrostów przemieszczenia węzłowego, zmiany sił niezrównoważonych, jak też zmian energii wewnętrznej. To ostatnie kryterium daje pewne pojęcie o tym, w jaki sposób przemieszczenia i siły osiągają swoje wartości równowagi. Dostępne są następujące ustawienia:

  1. Tolerancja błędu przemieszczenia - tolerancja dla zmiany normy przyrostu przemieszczenia
  2. Tolerancja błędu niezrównoważonych sił - tolerancja dla zmiany normy sił niezrównoważonych
  3. Tolerancja błędu energii - tolerancja dla zmiany energii wewnętrznej.

Wartość domyślna wszystkich tolerancji konwergencji wynosi 0,01.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.