Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Szablony

Ramka "Szablony" służy do pracy z dokumentacją geologiczną. Dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników z wykupionym modułem "Karty".

Szablon definiuje dokumentację geologiczną dostarczoną przez program. Szablon zawiera:

Sposób pracy z szablonami jest bardzo zbliżony do użytkowania ustawień w ramce "Ustawienia" w innych programach GEO5.

Ramka "Szablony"

Przycisk "Wybierz szablon" umożliwia dokonanie wyboru z utworzonego wcześniej szablonu z "Listy szablonów badań".

Przycisk "Administrator szablonów" otwiera okno dialogowe "Administratora szablonów badań", które pozwala na edycję i modyfikację poszczególnych szablonów. Można także zidentyfikować widoczny szablon na "Liście szablonów badań". Dane zawarte w "Administratorze szablonów badań" mogą być być również eksportowane i importowane.

Program nie tylko zawiera predefiniowane Szablony podstawowe, ale także umożliwia Użytkownikowi stworzenie własnych Szablonów Użytkownika. Przycisk "Dodaj do administratora" otwiera okno dialogowe z kopią aktualnego szablonu, który może być dowolnie modyfikowany. Stworzony w ten sposób własny szablon zapisywany jest w "Administratorze szablonów".

Przycisk "Edytuj" pozwala na szybką wizualizację i edycję bieżącego Szablonu. Zmiana dowolnego parametru powoduje zmianę nazwy na "Edycja szablonu dla bieżącego zadania". Od tego momentu program pracuje na tym lokalnym szablonie. Jeśli uznamy, że szablon ten będzie przydatny także do innych zadań dodajemy go do "Administratora szablonów" stosując przycisk "Dodaj do administratora".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.