Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie modelu geologicznego

Następny przykład

W pierwszej kolejności należy poznać procedurę generowania modelu geologicznego, aby zrozumieć w jaki sposób tworzyć model.

1. Najpierw, tworzony jest model numeryczny na podstawie punktów terenu i badań polowych (punktów badawczych) o zdefiniowanej współrzędnej z. Następnie, otwory umieszczane są w modelu.

2. We wszystkich narożach "budowy" automatycznie generowane są otwory pomocnicze odpowiadające najbliższym otworom aktywnym. Następnie, na krawędziach budowy dodawana jest projekcja (rzut), wszystkich otworów znajdujących się w obrębie krawędzi aktywnej.

3. Warstwy gruntów i zwierciadła wody gruntowej generowane są na podstawie otworów i otworów pomocniczych (w punktach na krwędziach budowy).

4. Warstwy są weryfikowane - czy nie przecinają powierzchni terenu (lub siebie nawzajem). Warstwa wykraczająca ponad powierzchnię terenu jest przycinana zgodnie z terenem.

Następny przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.