Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł reakcji podłoża według Menarda

Na podstawie wyników badań doświadczalnych (presjometrem) odpowiedzi gruntu obciążonego sztywną płytą, Menard wyprowadził następujące wyrażenie opisujące moduł reakcji podłoża:

gdzie:

EM

-

moduł presjometryczny (Menarda), w razie konieczności można zastąpić modułem edometrycznym gruntu [MPa]

a

-

długość charakterystyczna zależna od zagłębienia punktu utwierdzenia konstrukcji w gruncie, według Menarda założona na głębokości 2/3 długości konstrukcji utwierdzonej poniżej docelowej głębokości wykopu

α

-

współczynnik reologiczny gruntu

Szacunkowe wartości reologicznego współczynnika gruntu α:

Glina

Piasek

Żwir

Przekonsolidowany

1

2/3

1/2

1/3

Normalnie skonsolidowany

2/3

1/2

1/3

1/4

Nieskonsolidowany

1/2

1/2

1/3

1/4

Literatura:

Menard L., 1975, "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.