Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy

Lokalizacja kotew określana jest za pomocą następujących parametrów: początek kotwy (lokalizacja głowicy), długość wolna l, długość buławy lk oraz nachylenie α. Siła w kotwie definiowana jest jako siła wstępnego sprężenia działająca w kotwie. Głowica kotwy zawsze położona jest na powierzchni terenu; siła w kotwie zawsze oddziałuje w kierunku gruntu. W obliczeniach równowagi danego bloku (wycinka) siła kotwienia dodawana jest do nieważkiego obciążenia zbocza.

Do uwzględnienia kotew dostępne są dwie opcje:

  • Oblicz długość kotew - analiza zakłada nieskończone długości kotew (kotwy są zawsze dołączane do analizy) i oblicza wymagane długości części wolnej kotew (odległość pomiędzy głowicą kotwy a przecięciem kotwy z powierzchnią poślizgu). Następnie, buława kotwy umieszczana jest za powierzchnią poślizgu. Podejście to jest stosowane, w przypadku gdy chcemy, aby kotew była zawsze aktywna i aby zawsze przyczyniała się do zwiększenia stateczności zbocza (dodatkowo znana jest jej minimalna długość). 
  • Analiza z określonymi długościami kotew - analiza uwzględnia tylko te kotwy, których koniec buławy znajduje się za powierzchnią poślizgu. Jeśli powierzchnia poślizgu przecina długość wolną kotwy obliczenia są kontynuowane z uwzględnieniem całej wartości siły w kotwie. W przypadku gdy powierzchnia poślizgu przecina buławę kotwy, siła w kotwie jest redukowana liniowo, od wartości maksymalnej na początku buławy do zera na końcu buławy. Podejście takie jest stosowane w przypadku oceny aktualnego stanu zbocza z już istniejącymi kotwami, bowiem może się zdarzyć, że niektóre kotwy są zbyt krótkie, aby przeciąć krytyczną powierzchnię poślizgu, a zatem nie przyczyniają się do zwiększenia stateczności zbocza.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.