Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

W programie istnieje możliwość zdefiniowania obciążeń stałych, zmiennych lub wyjątkowych. Obciążenie może być powierzchniowe lub lokalne. Końcowy efekt oddziaływania przemnażany jest przez odpowiedni współczynnik obliczeniowy zależny od rodzaju obciążenia.

Przy definiowaniu obciążenia na pewnej głębokości, nie na powierzchni (np. fundamentów sąsiadujących z szybem budynków), należy zdefiniować głębokość h poniżej powierzchni terenu (kierunek dodatni w dół).

Ramka "Obciążenie"

Okno dialogowe "Nowe obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.