Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Lista ustawień

Okno dialogowe "Lista ustawień (Lista szablonów badań)" pozwala użytkownikowi na wybranie "Ustawienia" dla bieżącego projektu, które będzie sterowało analizą obliczeniową danego zadania lub "Szablonu" do dokumentacji geotechnicznej.

Lista ta zawiera dwa rodzaje ustawień:

  • podstawowe, dostarczane z oprogramowaniem; nie może być ani edytowane ani usuwane,
  • użytkownika, własne - definiowane przez użytkownika.

Lista dotyczy wszystkich programów GEO5, jedynie niektóre Ustawienia mogą być dedykowane konkretnym programom.

Upraszczając, tylko Ustawienia (Szablony), które są zaznaczone jako widoczne w "Administratorze ustawień" są wyświetlane. Przy pierwszym użytkowaniu programu widoczność Ustawień (Szablonów) określona jest na podstawie kraju docelowego użytkowania. W dalszej kolejności program zapamiętuje własne ustawienia wprowadzone i zachowane przez użytkownika.

W celu zwiększenia efektywności pracy z programami GEO5, wystarczy zdefiniować jedno lub więcej specyficznych "Ustawień" lub "Szablonów". Następnie, w celu rozwiązania poszczególnych zadań użytkownik jedynie wybiera stosowne Ustawienie lub Szablon. Wówczas nie ma już konieczności definiowania metod obliczeniowych, wartości współczynników obliczeniowych oraz metodologii obliczeń. W rezultacie praca z programem jest klarowna i prosta.

Okno dialogowe "Lista ustawień"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.