Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Budowanie modelu terenu

Poprzedni przykład Następny przykład

Tworzenie numerycznego modelu terenu jest pierwszym krokiem w większości zadań. Model numeryczny terenu budowany jest w obrębie terenu budowy na podstawie zdefiniowanych punktów terenu.

Punkty terenu można zdefiniować lub importować. Teren generowany jest automatycznie po każdej zmianie zdefiniowanych punktów. Na kształt terenu mają także wpływ badania polowe o zdefiniowanej współrzędnej z. Przy definiowaniu skarp lub terenów załamanych istotne jest także zdefiniowanie krawędzi aktywnej.

W poniższym przykładzie, pokazana jest skarpa zamodelowana na podstawie sześciu punktów o wspólrzędnych [x; y; z]: [0; 0; 0], [0; 10; 0], [7; 0; 3], [7; 10; 3], [20; 0; 5], [20; 10; 5].

Teren wygenerowany ze średnim wygładzaniem

Na kształt modelu znaczący wpływ ma wygładzanie powierzchni pomiędzy trojkątami. Wygładzanie definiuje się w ramce "Ustawienia". Powyższy model zbudowany był z zalożeniem "średniego" wygładzania. Jeśli wygładzanie ustawione jest na "brak", wygenerowany model wygląda jak na rysunku poniżej.

Teren wygenerowany bez wygładzania

Dokładniejsze wygładzanie pozwala na tworzenie modeli bardziej realistycznych, ale generowanie może trwać znacznie dłużej, zwłaszcza w przypadku dużej liczby warstw. Czasami, dla większych modeli, zaleca się zbudowanie całego modelu bez wygładzania i włączenie wygładzania dopiero w fazie generowania dokumentacji wynikowej lub profili i przekrojów.

Poprzedni przykład Następny przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.