Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" służy do projektowania i wymiarowania zbrojenia przekroju ściany - przekrój poddawany wymiarowaniu wybiera się z listy z lewej strony ekranu.

 • Analiza trzonu ściany - zbrojenie przednie
 • Analiza trzonu ściany - zbrojenie tylne
 • Analiza przedniej odsadzki ściany
 • Analiza tylnej odsadzki ściany
 • Sprawdzenie płyty odprężającej

W przypadku ścian użebrowanych z przodu lub z tyłu konstrukcji następujące przekroje są weryfikowane:

 • Analiza trzonu ściany - zbrojenie przednie pionowe i poziome
 • Analiza trzonu ściany - zbrojenie tylne pionowe i poziome
 • Analiza przedniej odsadzki ściany - zbrojenie dolne i górne
 • Analiza tylnej odsadzki ściany - zbrojenie dolne i górne
 • Analiza żeber (ściany użebrowane z przodu i/lub z tyłu)

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń:

 • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa, lub zgodnie z teorią stanów granicznych - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia modyfikację współcznników obliczeniowych, przykładanych do wyznaczonych sił. Wartości tych sił są wyświetlane na ekranie i są automatycznie odświeżane przy każdej zmianie danych projektu lub ustawień w tablicy.
 • Obliczenia według EN 1997 - ostatnia kolumna w tablicy umożliwia zdefiniowanie czy obciążenie oddziałujące na konstrukcje jest uwzględniane jako drugorzędne. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w rozdziale "Kombinacje obciążeń".
 • Obliczenia według LRFD - w tym przypadku ostatnia kolumna nie jest wyświetlana.

Metody określania sił oraz ich oddziaływania na analizowany przekrój opisane są w rozdziale "Wymiarowanie ściany".

Trzon ściany i przekrój roboczy są zawsze obciążane parciem spoczynkowym. Podczas analizy przedniej odsadzki ściany, ściana jest obciążana parciem czynnym lub parciem spoczynkowym w zależności od wyboru dokonanego w ramce "Ustawienia fazy".

Metody wyznaczania rokładu sił wewnętrznych w poszczególnych przekrojach zostały opisane w teoretycznej części pomocy. Dodatkowo, siła pochodząca od parcia spoczynkowego uwzględniana jest w analizie zagadnień sejsmicznych.

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych wykonywane jest zgodnie z normą określoną w ramce "Materiały i normy".

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych wariantów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.