Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" służy do projektowania i analizy zbrojenia przekroju przyczółku - przekrój poddany wymiarowaniu wybiera się z rozwijanej listy. W tabeli zestawione są siły przyczółka.

Dostępność przekrojów do wymiarowania zależy od wybranego stanu obciążenia (tymczasowy, docelowy). Następujące przekroje dostępne są dla stanów tymczasowego i docelowego:

  • Analiza trzonu ściany
  • Analiza przekroju roboczego - określana jest głębokość przekroju roboczego od górnej krawędzi konstrukcji
  • Analiza odsadzki ściany

Stan docelowy umożliwia również sprawdzenie:

  • Analiza ścianki zamykającej
  • Analiza skrzydła przyczółku - wprowadzana jest powierzchnia obciążana terenem, rzeczywista analiza została opisana w rozdziale "Skrzydła"

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

Przyczółek jest obciążany parciem cznnym lub parciem spoczynkowym w zależności od danych wprowadzonych w ramce "Ustawienia fazy" oraz parciem czynnym w przypadku analizy skrzydeł przyczółku.

Metody wyznaczania rozkładu sił wewnętrznych w poszczególnych przekrojach zostały opisane w teoretycznej części pomocy.

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych wykonywane jest zgodnie z normą określoną w zakładce "Materiały i normy". Analiza oparta na normie CSN 73 6206 "Projektowanie betonowych i żelbetowych konstrukcji mostów" została opisana poniżej.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych przekrojów. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.