Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda, podłoże nieściśliwe

Ramka "Woda + PN" służy do określania głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz poziomu podłoża nieściśliwego.

Wartości te można edytować w ramce poprzez wstawienie wartości do pól lub na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odcina głębokość aktywną pod fundamentem oraz wpływa na współczynniki redukcji w analizie osiadania.

Ramka "Woda, podłoże nieściśliwe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.