Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sejsmika

Ramka "Sejsmika" służy do definiowania parametrów sejsmicznych dla danej fazy budowy.

Inputs for Earthquake analysis

W celu przeprowadzenia analizy sejsmicznej konieczne jest:

  • Dokonanie wyboru rodzaju fali przychodzącej: tylko drgania poziome (fala tnąca), tylko drgania pionowe (fala ciśnieniowa) lub kombinacja tych dwóch rodzajów fal;
  • Dokonanie wyboru warunku brzegowego;
  • Zdefiniowanie akcelerogramu (historii przyspieszenia w czasie) fali przychodzącej.

Akcelerogram (propagacja fali) jest zawsze wprowadzany na dolnej krawędzi modelu numerycznego. Użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię.

Wybór rodzaju fali przychodzącej

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.