Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia w metodzie Newtona-Raphsona

W metodzie Newtona-Raphsona (NRM) przebieg iteracji można regulować za pomocą ustawienia następujących parametrów:

1) Współczynnik relaksacji - reprezentuje wartość redukcji bieżącego kroku obciążenia dla ponownego rozpoczęcia obliczeń w przypadku braku konwergencji rozwiązania. Nową wartość zakładanego kroku obciążenia uzyskujemy z równania: 

nowy krok obciążenia = poprzedni krok obciążenia / współczynnik relaksacji

2) Maks. liczba relaksacji dla pojedynczego kroku obciążenia - parametr określający ile razy można wykonać w/w czynność w trakcie całej analizy. Przekroczenie tej wartości powoduje zatrzymanie obliczeń przez program. Wyniki są wtedy dostępne dla ostatniego konwergującego poziomu obciążenia. 

3) Min. liczba iteracji dla jednego kroku obciążenia - parametr pozwalający na ewentualne przyspieszenie obliczeń. W szczególności, jeżeli liczba iteracji, które mają konwergować w ostatnim kroku obciążenia, będzie mniejsza niż ustawiona liczba minimalna, to krok obciążenia dla nowego przyrostu obciążenia zostanie powiększony w następujący sposób:

nowy krok obciążenia = poprzedni krok obciążenia * współczynnik relaksacji

Domyślne ustawienie w/w parametrów odpowiada wartościom wyświetlanym w ramce:

Parametry kierujące procesem iteracji

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.