Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Teoria Arrango

Program wykorzystuje teorię Coulomb’a do obliczenia wartości Ka i Kp jednocześnie uwzględniając wartości dynamiczne (α*β*).

Dla czynnego parcia gruntu:

Dla biernego parcia gruntu:

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Współczynniki parć gruntu Kae i Kpe wyznaczane są przez pomnożenie współczynników Fae i Fpe odpowiednio przez wartości Ka i Kp.

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Jeżeli wartość kąta β* staje się większa niż φ, wówczas program przyjmuje wartość (β* = φ). Wartości obliczonego i zmodyfikowanego kąta β* mogą być wizualizowane w danych wyjściowych - w drugim przypadku, wyświetlane jest również słowo MODIFIED. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie czy uzyskane wyniki są realistyczne.

Przykład danych wyjściowych programu

Literatura:

Design of sheet pile walls, Pile Buck Inc., Vero Beach, Florida, www.pilebuck.com

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.