Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Krawędzie terenu

Krawędzie łączące punkty terenu definiuje się w ramce "Krawędzie terenu". Okno dialogowe "Nowe krawędzie terneu" służy do dodawania nowych punktów.

Krawędź definiowana jest pomiędzy punktami terenu lub badaniami polowymi.

Ponadto, podczas definiowania wybierany jest rodzaj krawędzi:

  • prosta - punkty łączone są linia prostą
  • zakrzywiona - punkty połączone są krzywą (krawędź jest wygładzana zgodnie z terenem)

Pomiędzy dwoma punktami można zdefiniować tylko jedną krawędź. Krawędzie nie mogą się przecinać.

Ramka "Krawędzie terenu"

Model terenu jest zawsze generowany po dowolnej zmianie krawędzi.

Wizualizację rysunku na ekranie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w zakładce "Ustawienia rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.