Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność - SPT

Ramka "Nośność" służy do analizy pionowej nośności pala. Program wyznacza nośność pionową za pomoca metody wybranej przez użytkownika w ramce Ustawienia:

Należy zdefiniować obliczeniową wartość obciążenia.

Analiza może być przeprowadzona dla badania polowego najbardziej niekorzystnego (najgorszego), średniej wszystkich badań lub dla badania wybranego przez użytkownika z okna rozwijanego.

Następnie należy wybrać metodykę obliczeń - współczynnik bezpieczeństwa czy stany graniczne. Wówczas, w tej ramce definiuje się odpowiednio współczynnik bezpieczeństwa lub współczynniki redukcji nośności pobocznicy i podstawy pala.

Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno zawierające szczegółowy wydruk wyników analizy.

Ramka "Nośność"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.