Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wprowadzanie kształtu zbocza skalnego (klina skalnego).

Geometrię klina skalnego definiuje się za pomocą kierunków i nachylenia linii opadających tworzących klin. Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Wybór/Zaznaczenie opcji "Przewieszona ściana skalna" umożliwia definiowanie geometrii klina skalnego uwzględniającej ściany przewieszone.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - widok 3D

Ramka "Geometria" - wprowadzanie danych za pomocą kierunków i nachyleń lica skały

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.