Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane podstawowe

Ta część okna służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Poszczególne wartości uzyskiwane są z badań geotechnicznych, lub z badań laboratoryjnych. Jeśli dane te nie są dostępne, można przeszukać wbudowaną (do programu) bazę danych gruntów, która zawiera wartości wybranych parametrów gruntów. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

Analiza "Grupy pali" różni się w zależności od rodzaju podłoża gruntowego w sposób następujący:

  • grunty niespoiste: zwykle stosowane są wartości efektywne parametrów wytrzymałościowych gruntu cef, φef.
  • grunty spoiste: w programie definiuje się jedynie wartość całkowitej wytrzymałości na ścinanie gruntu cu, która determinuje nośność pionową grupy pali (lub bloku gruntowego).

Dodatkowe parametry wprowadzane są w zależności od ustawień z ramki "Ustawienia" i w zakładce "Grupa pali".

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano szczegółowo w rozdziale "Grupa pali".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.