Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczanie parametrów C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka na podstawie profilu geologicznego

Przy obliczaniu parametrów modelu Winklera-Pasternaka (C1C2) na podstawie profilu geologicznego należy w pierwszej kolejności wybrać charakterystyczną kombinację obciążenia. Kombinację tę należy traktować jako roboczą i powinna ona odzwierciedlać najczęściej występujące obciążenie. Obciążenie w dolnej części ławy fundamentowej jest obliczane za pomocą tej kombinacji, a następnie wyznaczana jest głębokość strefy oddziaływania.

Parametry odkształceniowe (współczynnik Poissona, moduł odkształcenia) określane są dla obliczonej strefy oddziaływania jako średnia ważona parametrów odkształceniowych gruntu. Na podstawie tych parametrów wyznaczane są stałe Winklera - Pasternaka (C1C2) w opisany poniżej sposób.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.