Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

CTE DB SE-C

The solution is based on Spanish standard CTE DB SE-C, where the bearing capacity of foundation soil is given by the formula:

where:

for d < 2,0m:

for H ≤ 0,1V:

where:

cu

-

total cohesion of the soil

bef

-

effective width of the foundation

lef

-

effective length of the foundation

d

-

depth of the footing bottom

H

-

horizontal component of the resultant load

V

-

vertical component of the resultant load

γ1

-

unit weight of the soil above the footing bottom

q0

-

equivalent uniform load accounting for the influence of the foundation depth

Literature: CTE DB SE

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.