Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Profil

Ramka "Profil" zawiera tabelę z listą wprowadzonych warstw. Po zdefinowaniu poszczególnych warstw można edytować ich miąższość za pomocą aktywnych wymiarów.

Dodawanie warstw wykonuje się w oknie dialogowym "Nowa warstwa". Definiowana jest rzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji (oś-z).

In this frame it is also possible to enter optional information about the structure location:

  • terrain elevation - an altitude column for the layers is displayed in the table after input of terrain elevation
  • GPS coordinates - it is possible to show a structure on the Google Maps using "View on map" button after input of coordinates.

Program umożliwia obniżenie lub podniesienie górnego punktu konstrukcji w oknie dialogowym "Zmiana rzędnej terenu", a zdefiniowane warstwy będą wówczas przesunięte, jednocześnie zachowując swoją miąższość. Funkcja ta jest istotna podczas kopiowania profilu z programu "Teren".

Ramka "Profil"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.