Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obszary sprężyste

Ramka "Obszary sprężyste" zawiera tabelę zdefiniowanych obszarów sprężystych.

Definiowanie obszarów sprężystych wykonuje się tak samo jak definiowanie warstw.

W przypadku obciążenia naprężeniem osiągającym granicę plastyczności grunt doświadcza deformacji, która utrzymuje się także po odciążeniu. Tego typu odkształcenie trwałe nazywane jest odkształceniem plastycznym i może być modelowane za pomocą standardowych modeli takich jak Mohr-Coulomb i Drucker-Prager lub modeli zaawansowanych, np. Cam-Clay.

W celu stłumienia rozwoju odkształceń plastycznych w wybranym obszarze i w wybranej fazie można zastosować funkcję "Obszary sprężyste". Obszary sprężyste definiuje się w danej fazie budowy w postaci wielokąta. Każdy element, który - przynajmniej częściowo - znajduje się w tym obszarze pozwala wyłącznie na rozwój odkształceń sprężystych.

Ramka "Obszary sprężyste"

Obszary sprężyste wpływają jedynie na zachowanie masywu gruntowego opisanego modelami:

Zachowanie innych modeli pozostaje niezmienione.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.