Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

1.SG - nośność

Ramka "1. SG" służy do sprawdzenia pionowej i poziomej nośności fundamentu. Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych sił lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń).

Program do analizy wykorzystuje podejście wybrane w zakładce "Fundamenty bezpośrednie". Zakładka ta umożliwia dokonanie wyboru metody obliczeń (według EN 1997, LRFD, współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych).

Analiza nośności pionowej wymaga wyboru kształtu naprężenia kontaktowego (dowolny, prostokątny). Kształt naprężenia kontaktowego wykreślany jest w lewej części pulpitu.

W przypadku obydwu stanów granicznych (nośności, użytkowania) program zakłada mimośrodowość fundamentu. Wartość maksymalnego dopuszczalnego mimośrodu fundamentu ealw definiowana jest w ramce "Ustawienia" w zakładce "Fundamenty bezpośrednie".

Analiza nośności poziomej wymaga zdefiniowania odporu gruntu, który może być w postaci parcia spoczynkowego, biernego lub zredukowanego biernego.

W dalszej części ramki "1. SG" można także dokonać redukcji parametrów gruntu (kąta tarcia konstrukcja-grunt, spójności konstrukcja-grunt) do obliczania nośności poziomej fundamentu. 

W przypadku analizy fundamentu rozciąganego widok okna dialogowego "Analiza fundamentu rozciąganego" jest zmienny w zależności od metody analizy wybranej w ramce "Ustawienia".

Szczegółowe wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "1.SG - nośność"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.